Van Loon Recruitment

CEO (WEB Bonaire)

Referentienummer: VAL00619
Topbaan

Locatie

Bonaire

Bedrijfsprofiel

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB Bonaire) is een multi-utilitybedrijf met ongeveer 140 medewerkers dat verantwoordelijk is voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteitslevering, drinkwaterproductie en -levering, afvalwaterzuivering en de distributie van irrigatiewater.WEB Bonaire staat hiermee midden in de samenleving en speelt een belangrijke rol in de dynamisch groeiende markt van huishoudens, bedrijven en organisaties op Bonaire.

Taken en verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor een optimale overall performance en een verdere groei van de organisatie met een evenwichtige beoordeling van de risico’s van alle relevante belanghebbenden, waaronder klanten, aandeelhouders, werknemers en de Bonairiaane samenleving in het algemeen.
• Verantwoordelijk voor het regisseren en bewaken van de bestuurlijke, organisatorische en technische transitie van WEB Bonaire.
• Verantwoordelijk voor de strategische regie met een duidelijke richting voor WEB Bonaire en een gedegen balans tussen stabiliteit en groei.
• Verantwoordelijk voor het aanjagen van strategische vernieuwing en continue verbetering om de organisatie naar een hoger niveau van performance te brengen en het water en energiesysteem van Bonaire als geheel te verduurzamen.
• Fungeert als voorzitter van de Directie: zit directievergaderingen voor, leidt het besluitvormingsproces in goede banen, bewaakt het functioneren van de directie en fungeert als schakel tussen de RvC en de Directie.

Profiel van geschikte kandidaat

• Academisch werk- en denkvermogen op technisch en/of bedrijfsmatig gebied, WO Bedrijfskunde (Technisch), Engineering of ander gelijkwaardig niveau.
• Circa 8-10 jaar ervaring in leiderschapsrol waarvan een aantal jaren in een complexe operationele-/productie en stakeholderomgeving, bij voorkeur met kennis en ervaring met de energie- en drinkwaterindustrie.
• Sterke kennis van en ervaring op het gebied van politiek en openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance.
• Uitstekende kennis van en ervaring met strategie, innovatie, managen van transities, complexe onderhandelingstrajecten, projectmanagement en lange termijn investeringen.
• Visionair, met gezonde portie lef: een vernieuwend en strategisch denker, met heldere visie en ‘can do’-mentaliteit, zit boven op de business en gaat voor impact en exposure: initiërend, sturend, resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Uw sollcitatie:
De sollicitatieprocedure zal exclusief worden uitgevoerd door Van Loon Recruitment. Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Omar van Loon(+5999-6705899) of bezoek onze website. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u uw CV met motivatiebrief sturen naar.com voor omar@vanloonrecruitment 2 mei 2022. Uw sollicitatie zal discreet worden behandeld.

Publicatie datum

14.04.2022

Contactpersoon

Omar van Loon